Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsche (Germany)Russian (Russia)Firma REKPOL  Sp.J. Rękawek zrealizowała projekt ?Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o magazyn wysokiego składowania palet EUR?  w roku 2009/2010 dzięki dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.5

W dniu 10 grudnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z  projektem został wybudowany magazyn wysokiego składowania o 
pojemności  ponad 1800 miejsc paletowych

Inwestycja została ukończona 30.06.2010.

Przedsięwzięcie spełnia wszelkie cechy innowacyjności zarówno w zakresie przedsiębiorstwa jak i powiatu otwockiego i gminy Wiązowna.

Projekt jest inwestycją  która przyczynia się  do celu głównego RPO WM jakim 
jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej województwa MazowieckiegoInformacje żródłowe nt. Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.